Våra grundläggande värderingar visar vägen

Är du medveten om vilka som är dina grundläggande värderingar? På AP&T har vi lagt ned ett gediget och mycket spännande arbete för att, allihop tillsammans i organisationen globalt, identifiera våra viktigaste grundläggande värderingar, så att vi kan ha dem som en vägvisare i stora frågor. Vi har inte hittat på något nytt, utan undersökt de värden som redan existerar och även utmärker oss som arbetsplats och företag. I arbetet ingick att enas om tre bärande värderingar som beskriver vårt sätt att arbeta och förhålla oss till oss själva och vår uppgift, till varandra och företaget, till ägare, kunder och omvärld.

Curiosity

Vi drivs av en nyfikenhet att förstå lite mer om hur saker och ting fungerar, att pröva nya tankar, att ibland vända upp och ner på det självklara för att få nya perspektiv, att vilja testa en gång till och ytterligare en och även flera gånger i sökandet efter det nya och kanske bättre. Med hjälp av vår nyfikenhet har vi löst både stora och små problem, och haft väldigt roligt under tiden. Nyfikenhet handlar för oss om att vilja se verkligheten med klar blick, om att våga omvärdera och utforska i sökandet efter det som kan finnas runt hörnet. Vi har en positiv inställning till förändring och utveckling, med viljan att vara med och påverka den, helst så långt fram det bara går.

Believe in people

Vi har en positiv grundsyn när det gäller oss själva och andra, och vår möjlighet att fortsätta lära och utvecklas för att behålla energin och arbetsglädjen på hög nivå. Ingen blir någonsin färdig och ingen kan göra allting, men tillsammans kan vi fortsätta att utvecklas och göra vårt bästa för varandra och för företaget, i väl sammansvetsade team. Vi lyssnar till och lär av varandra såväl som av vår egen erfarenhet. Internt är vi varandras kunder och uppdragsgivare, vilket innebär att vi strävar efter en hög kvalitet och servicegrad även när det gäller att leverera internt. Inom företaget satsar vi på ledarutveckling såväl som på medarbetarutveckling. I en organisation med bra chefer och bra medarbetare blir det så mycket enklare att utveckla sitt eget bästa jag.

Business committed

Vi har en hög grad av affärsmässighet. I allt vi tar oss för, i allt arbete vi lägger ned, har vi hela tiden affären och den stora gemensamma bilden framför ögonen. Det innebär att jag förstår min egen roll i ett större perspektiv, i relation till mina medarbetare och chefer, till det aktuella projektet, till kunder, leverantörer och till den egna organisationens strategi såväl som värdegrund. Jag intresserar mig för, och tar ett solidariskt ansvar för, hur det går för projektet, processen eller affären även om jag slutfört min specifika uppgift. Hos oss finns inget knivskarpt ”mitt respektive ditt bord”. Vi ser till det bästa för affären och gör vad vi kan för att hjälpa och ta hjälp av varandra, för att nå dit. Vi inser att vi inte har en affär, utanför oss och det vi skapar i företaget, utan att vi ingår som en del i den – och att affären är det som möjliggör vårt arbete.

Image

Vill du bli en av oss?

Se lediga jobb
Image

Exjobb eller traineeprogram?

Läs mer
Image

Kom på studiebesök!

Läs mer