”Man måste hitta så energieffektiva processer det bara går.”

Tuan Pham

Tuan Pham kom till AP&T i Ulricehamn 2019. I grunden är han maskiningenjör. Han hade hunnit jobba några år inom bland annat bilindustrin, och senast som projektledare inom snusbranschen.

– I mitt tidigare jobb stötte jag på olika leverantörer, och jag tyckte det var intressant med dem som jobbade kundorderstyrt. De fick jobba med nya kunder kontinuerligt och hade en helt annan arbetsprocess än vad jag var van vid. Så jag började kika runt i min omgivning efter företag som jobbade så, och hittade AP&T.

Tuan Pham sökte en ledig tjänst som projektledare, och fick jobbet. Han bor i Dalsjöfors, och uppskattar den kortare pendlingstid han har nu jämfört med när han jobbade i Göteborg.

AP&T var ett företagsnamn han kände till sedan gammalt. Tuan Pham är uppvuxen i Borås.

– Förr tyckte man inte att AP&T var så high tech och modernt, men det har ändrat sig mycket, säger han. Nu ligger vi i framkant vad gäller teknologi inom vår bransch, och det är kul för det ska vara roligt att gå till jobbet. På flera områden är vi världsledande.

Ofta tjänsteresor utomlands

Tuan Pham uppskattar att han jobbar på ett företag som har en global verksamhet.

– Merparten av våra kunder är från utlandet, därför blir det ofta tjänsteresor dit. Man följer ju sin kund var den än råkar befinna sig. Jag tycker det är spännande och intressant att se hur företagskulturer skiljer sig åt mellan länderna. Man får hela tiden anpassa sig, och man lär sig hela tiden något nytt. Det gäller att vara flexibel.

Miljömedvetenheten i fokus

Att ha med sig ett miljötänk i jobbet är viktigt för Tuan Pham.

– Vi har bara en värld, och den måste vi värna om. Jag är intresserad av ny teknik, och jag tycker att utvecklingen ska gå framåt men det får inte ske på bekostnad av miljön. Man måste hitta så energieffektiva processer det bara går. Vi märker också på våra kunder att det är något de efterfrågar mer och mer. Energisnåla maskiner är ju också kostnadseffektiva.

Ett bra samarbete är grunden

Det kundorienterade sätt att arbeta på som AP&T bedriver, passar Tuan Pham. Som projektledare är det han som har huvudkundkontakten, samtidigt som han leder det team som ska utveckla produkten kunden har köpt. Det innebär ständig kundkontakt, men också täta kontakter med såväl företagsledning som personalen på golvet.

– Grunden är ett bra samarbete. Det är mitt jobb att sy ihop säcken, men alla i projektgruppen måste göra sin del och vi måste kunna samarbeta bra allihop. Annars fungerar det inte.

Uppskattar sitt stora manöverutrymme

En utmaning han stött på under sitt första år på AP&T är att sätta sig in i företagets arbetsprocesser. Han upplever att han som projektledare har större manöverutrymme än han haft på tidigare arbetsplatser.

– Som projektledare på AP&T har jag stort ansvar, men jag har också stora befogenheter. Jag har möjlighet att påverka mycket, och det tycker jag är positivt.

Tuan Pham har några råd till den som vill jobba som projektledare på AP&T.

– Man måste vara anpassningsbar och flexibel, och ha stor samarbetsförmåga. Det är en fördel om man tycker om att jobba tvärfunktionellt och i team. Det är också viktigt att ha en bred kunskapsbas inom teknik och ekonomi, så att man förstår sammanhangen och kan argumentera för sin sak, säger han.

Namn: Tuan Pham
Tjänst: Customer Project Manager.
Antal år på AP&T: Ett år
Det bästa med jobbet: Har världen som arbetsplats samt variationen i jobbet.