”En gemensam global bild med fler ingångsvärden”

Mats Kinnby

När alla medarbetare får samma information samtidigt, och därefter får prata med och lyssna till varandras olika tolkningar, skapas en större gemensam bild av företaget som helhet. Mats Kinnby, platsansvarig i Lagan, med ansvar för den globala supporten, berättar om grupparbetena kring Den röda tråden.
– Vi har många kontor ute i världen; i Kina, USA, Tyskland, Polen, Danmark och på tre ställen i Sverige, och om man inte träffas är det lätt hänt att man ser verksamheten utifrån sitt eget lilla kontor och missar den större globala bilden av företaget, säger Mats Kinnby.

I arbetet med Den röda tråden får alla chans till en delaktighet i det stora gemensamma arbetet, och enligt Mats är det alltid nyttigt och intressant att höra varandras tolkningar av det som har presenterats.
– Vi har alla hört samma information och vi har ändå läst ut olika värden ur det. När man kan ge sin syn till andra och samtidigt lära sig nytt av dem, skapar vi en större gemensam bild med fler ingångsvärden, säger han.

Viktigt att träffas

Mats Kinnbys grupp träffades senast med tio personer i Ulricehamn, och det viktigaste var, tycker han, att komma samman.
– Eftersom vi är utspridda globalt och över orterna i Sverige är det ju några som annars inte träffar så många utanför den egna orten, och det är sällan vi träffas allihop.
Denna gång samlades samtliga medarbetare från AP&T:s kontor över världen samtidigt; antingen fysiskt i Ulricehamn eller på den egna orten med en videolänk emellan. Med undantag för ett fåtal personer, som hade giltigt skäl för frånvaro på grund av sälj- eller serviceuppdrag hos kund.
Samarbetet gick bra, berättar Mats vidare.
– Efter lite inledande skämt kom det fram allt vettigare saker, och när gruppen skulle skriva ned vad den kommit fram till var det en hel del bra saker som listades.

”Rätt från mig…”

Som ett team var de överens om vad som är det viktigaste. Om alla arbetar efter: ”Rätt från mig” och att de gör sitt bästa varje dag, så kommer de att lyckas med de mål som företaget har satt upp.

Mats Kinnby är platsansvarig i Lagan med ansvar för den globala supporten samt Global Spare Part Manager.