”Vi är varandras arbetsmiljö”

Maria Rapp

Maria Rapp, Kvalitets- och miljökoordinator inom OE, Operational Excellence, berättar om vad som är det viktigaste med det så kallade The Red Thread-samarbetet på företaget.
– Vi har en bra diskussion om att vi alla är varandras arbetsmiljö och hur viktigt det är hur vi bemöter varandra och vad vi säger till varandra.

Hur vi bemöter varandra påverkar i hög grad hur vi har det i vår vardag på jobbet. Speciellt viktigt att tänka på när det är förändringar; det är vi som gör AP&T och företagets arbetsmiljö.
Arbetet i hennes grupp handlade vid senaste tillfället även om att ha en positiv attityd.
– Vi pratade om att vi ska vara mer positiva, både i vårt sätt att tänka och i mötet med varandra, alltså försöka undvika det negativa för att det tar kraft och leder inte framåt. Det handlar också om att se möjligheter snarare än att titta tillbaka till det som har varit.
Marias team tog vid detta tillfälle också upp några förbättringsområden, bland annat att det gick väldigt fort i den senaste omorganisationen och att det inte alltid har varit så lätt att hänga med och förstå alla förändringar och beslut.

Se sammanhangen

I Marias team var de åtta personer från lite olika håll, vilket gav olika infallsvinklar, berättar hon, och alla fick säga sitt. Hon jobbade ihop med IT, Ekonomi och Operational Excellence.
Vad handlar då The Red Thread, den röda tråden, om för Maria?
– Jag tänker att vi ska förstå hur allt hänger ihop och hur det ena påverkar det andra, inte minst i förändringsarbeten där man i vissa sammanhang ibland kan känna sig lite vilsen i det som är nytt. Det ska bli intressant, säger Maria, att se hur fortsättningen blir.

Maria Rapp, kvalitets- och miljökoordinator inom Operational Excellence.