”Viktigt att vi är sammansvetsade inom Operations”

Lilli Kostovska

– Det som är viktigt för mig är att vi på ett riktigt bra sätt kan se en helhet; vi får en övergripande bild av vad det är vi gör, varför vi gör det och hur vi gör det, vilket leder till att vi kan sammanfoga alla de kompetenser vi har på ett bra sätt, säger Lilli Kostovska, chef för Operations.

Lilli Kostovska räknar med att helhetssynen inom Operations bäddar för en fördjupad delaktighet och ett engagemang för hela affären, eftersom alla ser en tydlig röd tråd i vad det är de gör och varför, vilket syns ända ut till kunden.

Tillvarata styrkan

Lilli var tidigare ansvarig för Kundprojekt och Inköp/Logistik, och har såsom chef för Operations fått ett betydligt större ansvarsområde.

– Inom Operations, där vi nu alltså producerar, planerar, projekterar, köper in och möter kunden, kan vi tillvarata den styrka som kommer av att vi sammanfogar alla våra kompetenser på ett och samma ställe.

Brainstorming gav svar

I ett förberedande arbete samlade Lilli alla sina chefer med underställd personal till brainstormingmöten, i syfte att hitta svar på ett antal frågor kring hur Operations skulle kunna bli så bra som möjligt. Alla fick komma med sin input så att man inte tappade någonting mellan stolarna. Frågorna som diskuterades handlade om att bli ett sammansvetsat AP&T, om kvalitet och ”rätt från mig”, samt om interna kunder och leverantörer likaväl som externa eftersom man inom AP&T är kund och leverantör till varandra hela tiden.

– Frågorna handlade vidare om effektivitet, om att göra rätt från början så att vi inte behöver omarbeta. Om hur vi blir flexibla utan att slå knut på oss själva, hur vi blir kostnadsmedvetna och till sist, det kanske allra viktigaste för mig, säger hon, att alla som jobbar här blir delaktiga och engagerade.

Lilli Kostovska